Stadsodling och biologisk mångfald

För tre år sedan dök en artikel upp i nyhetsflödet om den danska staden Hörring som skapat ett projekt som gick ut på att återskapa så mycket natur som möjligt för att gynna den biologiska mångfalden. Det räckte att gå ut på trappan och titta på den trista gräsmattan och den insektlösa trädgården för att känna lusten att skapa en annan trädgård, och då varför inte med Hörring som inspiration.

Vi planeringen av vår nya trädgård kom vi fram till att vi både ville gynna biologisk mångfald samt bli självförsörjande på en del grönsaker. En utmaning var att få plats med allt vi ville eftersom vår tomt endast är 434 m2 och det står ett stort hus i mitten. Det enda vi ville behålla var de höga häckarna som omgav tomten. En annan utmaning är att tomten består av lerjord med ogräs från 1920-talet.

År 1

Vi anlade hälften av den nya trädgården genom att bygga odlingslådor på hela baksidan av tomten. För att slippa ogräs byggde vi höga odlingslådor som vi sedan fyllde med kompost och ny yrkesodlarjord. Vi bytte ut rabattväxter mot insekts- och fågelvänliga växter. Redan första året märktes det skillnad. Bin, blomflugor, mörk jordhumla, trädgårdstrollsländor och fjärilar fyllde rabatterna. Fågelholkar spikades upp på fasaden, och på vintern hängde vi ut mat till fåglarna. Fåglarna var väl det som överraskade mest, från att bara sett någon enstaka gråsparv, pilfink, vårt skatpar, så visade det sig finnas ett stort antal andra fågelarter som vi aldrig under våra tjugo år sett i vår trädgård. Duvhök, steglits, större hackspett, bofink, sädesärla, turkduva, stare, sidensvans, nötväcka, blåmes, talgoxe, björktrast, koltrast, rödhake. Av de som besökte trädgården år 1 var sex arter rödlistade 2020; fiskmås, duvhök, kråka, stare, gråtrut och björktrast. Fiskmås, duvhöken, kråkan, och björktrasten klassas som nära hotad. Gråtruten och staren som sårbar.

År 2

Vi byggde ännu fler odlingslådor, förodlade plantor i köket, anlade grusgångar, sådde ännu fler fågel- och insektsvänliga växter. Resultatet var överväldigande. Fåglar bosatte sig i holkarna och höll odlingarna fria från skadedjur, mängder av humlor, både mörk jordhumla och stenhumlor kom, fyra olika sorters vildbin, skalbaggar, påfågelsfjärilar, nässelfjärilar i överflöd, flera sorters blomflugor, skalbaggar och en massa insekter som vi inte kunnat artbestämma. Och aldrig hade vi kunnat tro att det var möjligt att producera så mycket mat på vår lilla tomt.