Styr och regler

Vi utför både små och stora arbeten, utförande -eller totalentreprenad inom styr och regler där vi i huvudsak använder oss av Beckhoff- eller SAIA-plc:er.

Vi arbetar kontinuerligt med att förbättra vårt arbetssätt, våra produkter och våra tjänster. Vi har under hösten 2021 lagt ner mycket arbete kring ISO och vi avser att certifiera oss med ISO Kvalitét-9001, Miljö-14001 och Arbetsmiljö-45001 under 2022.

Energi- och effektoptimering

För att kunna energi- och effektoptimera behöver man gå igenom anläggningen och se att den fungerar så optimalt som möjligt. Eventuellt kan vissa komponenter behöva bytas ut, och nya installeras. När den befintilga anläggningen är driftoptimerad kan man bestämma vilken energi- och effektoptimeringsmetod som är bäst lämpad att använda på just denna anläggning. För mer information kontakta Jan Wallsby direkt.

Kvalitet

För att försäkra oss om att en anläggning fungerar enligt huvudmans/beställares krav så utför vi ett omfattande avprovningsarbete med tre personer. En person ansvarar för IO- och funktionskontroll, en för ÖS och HMI och till sist en som går igenom projektet i sin helhet igen.