Hållbarhetsstrategi

 Vår målsättning är att vara Sveriges mest hållbara styrföretag. För att nå FN:s hållbarhetsmål i agenda 2030 så behövs det både politiska beslut och att företag och enskilda individer bidrar med engagemang, kunskap och nya tekniker. Läs nedan om vad vi gör idag, vad vi vill göra i framtiden och vad vi gör privat.

Card image cap

  Vad vi gör idag

 • Friskvårdsbidrag
 • Flextid, för balans mellan yrkesliv och privatliv.
 • Relevant skyddsutrustning vid platsbesök
 • Vaccinerat oss mot Covid-19 och även tagit de vacciner som ingår i den svenska vaccinationsplanen.
 • Genom att följa trafikregler och hastighetsbegränsningar är vi med och bidrar till att minska trafikolyckor, på oss själva och andra
 • Inspirationsdagar Läs mer

 • Framtidsvision

 • Stödjer forskning och utveckling som tillgängliggör vaccin och läkemedel för alla, i enlighet med Doha-deklarationen om TRIPS-avtalet och folkhälsa.

 • Vad vi gör privat

 • Vi är månadsgivare till Läkare utan gränser, UNICEF, SOS-barnbyar
Card image cap

  Vad vi gör idag

 • Digitala kurser för kompetensutveckling Läs mer
 • Årligt deltagande på SCADA-säkerhet Läs mer

 • Framtidsvision

 • Erbjuda relevanta och bra LIA-platser för studerande på KY-utbildningar. 
 • Delta i ledningsgruppen för KY-utbildning  för att kunna vara med och styra och forma innehållet för att matcha arbetsmarknadens framtida behov.

 • Vad vi gör privat

 • Vi stödjer Wikipedia och freeCodeCamp.org  m donationer
 • Vi tillhandahåller kostnadsfria digitala hjälpmedel för yngre elever   med olika typer av svårigheter, såsom koncentrationssvårigheter, svenska som andra språk, grundsärelever m fl. Läromedlen kan användas på alla typer av enheter såsom plattor, dator och smartboard.
Card image cap

  Vad vi gör idag

 • Vi använder inte ej heller tolererar någon form av kränkande språk eller handling.

 • Framtidsvision

 • Vara med och öka instresset bland flickor och kvinnor för teknik, IT och entreprenörsskap.
Card image cap

  Vad vi gör idag

 • Vi återvinner batterier och teknik.
 • Elabonnemang med enbart förnybar el
 • LED-lampor
 • Släckta lampor i rum som inte används
 • Lagom inomhustemperatur
Card image cap

  Vad vi gör idag

 • Vi följer avtal och lagar.
 • Vi kontrollerar och är noga med våra val av leverantörer och samarbetspartners
 • Medlemmar i småföretagarnas riksförbund

 • Vad vi gör privat

 • Vi handlar i möjligast mån av lokala företag och producenter.
 • Vi gör vårt bästa för vår konsumtion inte ska bidra till barnarbete, tvångsarbete eller på annat sätt utnyttjande av människor och arbetstagare.
Card image cap

  Vad vi gör idag

 • JiTool för kvalitétkontroll
 • Prognosstyrning
 • AI med digital tvilling
 • Ant colony optimization algorithms
 • Öppna system och standarder
Card image cap

  Vad vi gör idag

 • Inga tjänstebilar
 • Samåker till arbetsplatser
 • Förespråkar och arbetar för att hålla möten på distans där det är möjligt
 • Vid behov så åker kollektivt eller tar taxi till möten
 • Återvinner i största möjliga mån
Card image cap

  Vad vi gör idag

 • Väljer miljömärkt till kontoret
 • Kontrollerar luft i bildäck för minskad bränsleförbrukning
 • Stödjer företag och arbetsplatser som arbetar hållbart, exempelvis Apple och Beckhoff

 • - Information uppdateras -
Card image cap

  Vad vi gör idag

 • Förordar till distansmöten via teams eller liknande tjänst
 • Soda-streamat kranvatten

 • - Information uppdateras -