Card image cap

Styr / fastighetsautomation

Vi utför kompletta styrentreprenader där vi i huvudsak använder oss av Beckhoff- eller SAIA-plc:er.

Läs mer
Card image cap

ÖS / HMI

Vi har branschledande kompetens i att integrera Citect- och WebPort som övervakningssystem för modern fastighetsautomation.

Läs mer
Card image cap

Kvalitetskontroll

JiTool är marknadens kraftfullaste verktyg för kvalitetskontroll och dokumentation utav Citect.

Läs mer

Energi- och effektoptimering

Med egenutvecklade mjukvaror för prognosstyrning, AI med digital tvilling och "Ant colony optimization algorithms" utför vi energi- och effektoptimering i fastigheter.

Läs mer

Hållbarhetsstrategi

Vår målsättning är att vara Sveriges mest hållbara styrföretag. FN:s Agenda 2030 har 17 olika mål och vi har valt att fokusera på målen som rör:

FN FN FN FN
FN FN FN FN FN

Vad det gäller vaccination för Covid-19, så har vi självklart vaccinerat oss.

Läs mer

SCADA & IT-säkerhet

Vi utbildar oss fortlöpande inom SCADA- och IT-säkerhet och ser det som en naturlig del av vårt arbete att uppmuntra till och vidhålla det livslånga lärandet.

Utöver tillgång till flertalet digitala kurser i nätverk, hårdvara, programmering och mjukvaruuveckling deltar vi årligen på konferensen SCADA-säkerhet (Läs mer här) med föreläsare från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Militära underrättelse- och säkerhetstjänsten, säkerhetsföretaget Kaspersky mfl.