33 år med styr- och regler

Jan har arbetat med styr- och regler i 33 år med början som drifttekniker, därefter som plc-programmerare, projekt- och supportingenjör på bl a TAC (nuvarande Schneider) och SWECO. Han har programmerat ramverket för TA Design för den svenska och amerikanska marknaden. Som backendprogrammerare har han utvecklat mjukvaruverktyg såsom JiTool som används av Lokalförvaltningen som en del av kontrollerna som krävs för att få en godkänd besiktning. JiTool har flera användningsområden däribland avancerad felsökning i citectanläggningar och automatiserat arbete med citectintegrationer. Han har även utvecklat mjukvaror för energi- och effektoptimering, prognosstyrning och autotuner för reglerparametrar. Han har utbildat sig kontinuerligt genom åren oxh genomfört driftteknikerutbildning på Chalmers, ingenjörsprogrammet på högskolan Härnösand-Sundsvall och de sedvanliga utbildningarna inom branschen såsom Bas-P, Bas-U mfl.

Med passion för hållbar utveckling och IT

Helena har arbetat 12 år inom mjölkproduktion (jordbruk), en verksamhet där en stor del av arbetet är automatiserat. Arbetsuppgifterna har innefattat den dagliga driften, egenkontrollprogram, personal, ekonomi m.m. Efter det vidare till restaurang- och storkökssektorn där arbetsuppgifterna fortsatt varit personal, ekonomi, inköp och egenkontrollsprogram. Bytte bana och arbetade som lärare de sista åren innan vi startade Jitea. Kontinuerlig utbildning under åren vid universitet. Bl a Hållbar utveckling 1 1/2 år vid Geovetenskapliga institutionen/Handelshögskolan. IT ur ett användarperspektiv, 1 år, IT-univesitetet ett samarbete mellan Chalmers och Pedagogiska institutionen. Utbildningar både på univesitetet och privata utbildningar i upphandling, anbudsförfarande, LoU, Miljöbalken, säkerhet på byggarbetsplatsen, SCADA-säkerhet för fastighetsbranschen, företagsekonomi, personalchef, HR.

Ägare och grundare av Jitea AB, Jan och Helena Wallsby.

Jitea AB grundades 2013 och är ett familjeföretag.