ÖS och HMI

Vi har branschledande kompetens i att integrera Citect- och WebPort som övervakningssystem för modern fastighetsautomation. Sen år 2013 har vi levererat ÖS och HMI för skolor och förskolor, sjukhus, kontor, bostäder och industrilokaler.

Med JiTool som är en egenutvecklad programvara tar vi kontroll över felsökning, dokumentation och kvalitetskontroll vilket gör oss trygga i att säga att vi levererar Sveriges kanske bästa styr- och övervakningsintegration.

Citect SCADA (Plant Scada)

CitectSCADA (Plant SCADA) är ett pålitligt, flexibelt och högpresterande system för all industriell automationsövervakning och styrtillämpning.

Läs mer hos Aveva

WebPort

Web Port gör det möjligt att visualisera, övervaka och sköta dina fastigheters styrsystem oavsett om du befinner dig i en undercentral, på ett kontor eller på språng. Det kan också användas som ett överordnat system (SCADA/Portal).

Läs mer om WebPort hos Moldeo